Taxaties

Bij de waardering van onroerende zaken zijn precisie en marktkennis van groot belang. Onze vakbekwame en gediplomeerde (gecertificeerde) taxateurs verrichten taxaties voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Kenmerkend voor onze taxateurs is de jarenlange ervaring, objectiviteit en de nauwkeurige benadering.

Wij taxeren voor:

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Woningbouwverenigingen
 • Overheidsinstellingen 
 • Geldverstrekkers
 • Investeerders in onroerend goed
 • Rechterlijke macht

Het doel van een taxatie
De doelen voor een taxatie zijn zeer uiteenlopend.

U kunt onder andere denken aan:

 • De vaststelling van de marktwaarde of vrije verkoopwaarde voor een aankoopbeslissing of de financiering van een onroerende zaak
 • De vaststelling van de herbouwwaarde voor de opstalverzekering
 • De waardevaststelling van de vastgoedportefeuille voor de balans en verlies- en winstrekening
 • De vaststelling van de huurwaarde in het kader van de huur- en huurherzieningsonderhandelingen
 • Waardevaststelling in geval van (gedeeltelijke) onteigening
 • Waardevaststelling voor aangifte successie
 • Taxatie in het kader van (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 • Contrataxatie inzake de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wij leveren door het NWWI goedgekeurde taxatierapporten en zijn aangesloten bij de Taxateursunie

Contact

Parabool 112
3364 DH Sliedrecht
Nederland

088 - 240 25 00
info@koersvasttaxaties.nl

Stel uw vraag

Koersvast Taxaties©